Warsztaty dla Rodziców

Warsztaty dla Rodziców

Rozumieć dziecko

Image

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w warsztatach umiejętności wychowawczych opracowanym w oparciu o koncepcje wychowawcze A. Faber, E. Mazlish, T. Gordona, M.Rosenberga oraz w dużej mierze w oparciu o własne (prowadzących) przygotowanie.

Warsztaty maja na celu pomoc rodzicom dzieci w każdym wieku w budowaniu zdrowej, pełnej miłości i szacunku relacji z dzieckiem przy jednoczesnym przekazywaniu dziecku norm, zasad i poszanowania dla granic. Podczas zajęć rodzice dowiedzą się jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami, jak je zachęcać do współpracy i samodzielności, jak nagradzać i co robić zamiast karania.

Każdy warsztat to również praktyczne przećwiczenie nowych umiejętności oraz rozmowy o konkretnych problemach uczestników. Warsztat jest przeznaczony dla rodziców pragnących rozwijać się jak również przeżywających różnego rodzaju trudności wychowawcze.

Warsztaty dla rodziców to spotkania, podczas których rodzice mogą zdobyć wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz umiejętności, które pozwolą im radzić sobie w wielu nowych, a także trudnych dla nich sytuacjach związanych z wychowywaniem dziecka.

WARSZTATY: To płaszczyzna w celu wydobycia z nas siły. Świadomość pomaga w rozwoju i czerpaniu radości z każdej sytuacji w życiu. Warsztaty i szkolenia dla rodziców –zwiększają kompetencje wychowawcze.

Warsztaty dla kobiet odkrywają nasza kobiecość, twórczość i radość, pomagają nam świecić, przyciągać i ogrzewać, potwierdzają naszą wartość.

Warsztaty dla nastolatek – zwiększają poczucie wartości, pomagają w dążeniu i wzrastaniu i byciu kobietami pełnymi pasji a nie przedmiotami, pozwalają odkryć w sobie potencjał do budowania życia pełnego radości.

Warsztaty dla Seniorek wydobywają dojrzałość i radość, pomagają dzielić się pokojem serca, uczą stawiania granic, oraz umacniania więzi , przyciąganie i ogrzewanie jest coraz mocniejsze.


Forma warsztatów i szkoleń to aktywne sesje połączone z wiedzą praktyczną. Proaktywny udział uczestników powoduje podniesienie kompetencji, pobudza do działania i w efekcie w codziennym życiu pozwala zatrzymać się na chwilę, pomyśleć i zawrócić aby ostatecznie w relacje każdy czuł się wygrany.

Image

Tematyka warsztatów

KOBIETA Z KLASĄ

- żona pełna pasji, twórcza partnerka –zaufanie, pracowitość, obietnica  
- kreowanie wizerunku, twoje szczęście jest w tobie
- dobre słowa, motywacja, komunikacja. Mowa ciała, asertywność , komunikat JA
- świeci, przyciąga i ogrzewa –powołanie kobiety
- 5 języków miłości

NASTOLATKI
SENIORKI - Kobiety które oświetlają drogę
RODZICE – JAK MÓWIC DO NASTOLATKÓW ABY NAS SŁUCHAŁY
WARSZTATY DLA RODZICÓW
KOMUNIKACJA
ROZWÓJ OSOBISTY
DORADZTWO ZAWODOWE
AKADEMIA BOŻYCH LIDEREK


FUNDACJA JMJ RADOSNY RODZIC


  ul. Marii Dąbrowskiej 22/47 33-100 Tarnów

 

Fundacja Radosny Rodzic

Fundacja JMJ RADOSNY RODZIC
  Siedziba główna

ul. Marii Dąbrowskiej 22/47

33-100 Tarnów, Polska

  +48 695 637 437
  +48 603 583 511
  fundacja radosnyrodzic.org

NIP: 8733266614 REGON: 380024010 KRS: 0000725154

Fundacja JMJ RADOSNY RODZIC
  Przedstawicielstwo

Skomielna Biała 641

32-434 Skomielna Biała, Polska

  +48 664 617 441
  +48 696 943 153
  fundacja radosnyrodzic.org

NIP: 8733266614 REGON: 380024010 KRS: 0000725154

Fundacja Radosny Rodzic
Copyright © 2024 Fundacja JMJ Radosny Rodzic
 +48 695 637 437     +48 696 943 153